ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 21พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระบบกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม